Levertijd :  Wij streven ernaar uw bestelling binnen 7 tot 10 werkdagen te bezorgen. Doorgaans gebeurt dit sneller maar dat is afhankelijk van onze voorraden. Wij nemen contact met u op over de leverdatum.

Afhalen: U kunt tijdens het plaatsen van een bestelling aangeven of u de bestelling wilt laten bezorgen of dat u deze wilt komen afhalen bij ons in Losser. Bij afhaal krijgt u bericht als het bestelde voor u klaar ligt.

Kienhuis Handelsonderneming verzorgt de levering van hout en bouwmaterialen met een eigen vrachtwagen en een externe vervoerder die gespecialiseerd is in de levering van bouwmaterialen. Deze externe vervoerder levert met 17,5 meter trailers voorzien van een kooiaap (heftruck).

VRACHTKOSTEN

Kienhuis Handelsonderneming levert nationaal haar producten. Kienhuis Handelsonderneming bezorgt uw bestelling tegen een aantrekkelijk tarief. Wij hanteren €150,- bezorgkosten. Voor leveringen in de buurt van ons bedrijf hanteren wij een aangepast tarief. Deze tarieven zijn te vinden in de tabel hieronder.

Afstand

Verzendkosten

Binnen 20km
(Minimale orderwaarde €250,-)
€30,-
Binnen 40km €75,-
40 – 80km €125,-
Buiten 80km
(Waddeneilanden uitgezonderd)
€150,-

 

VRACHT- EN EMBALLAGEKOSTEN

Enkele producten in onze webshop moeten speciaal worden verpakt. Voor deze verpakking betaald u €40,- extra. Deze verpakking mag niet weggegooid worden en kan door ons weer worden opgehaald.

Afstand

Verzendkosten

Binnen 20km
(Minimale orderwaarde €250,-)
€70,-
Binnen 40km €115,-
40 – 80km €165,-
Buiten 80km
(Waddeneilanden uitgezonderd)
€190,-

 

KLEINE PRODUCTEN

Naast de producten die wij moeten bezorgen, zijn er ook enkele producten die per post verzonden kunnen worden. Hiervoor hanteert Kienhuis Handelsonderneming €10,- verzendkosten.

EIGEN BEZORGSERVICE

Met onze vrachtwagen kunnen wij flexibel inspelen op uw wensen. Wanneer het druk is of eigen vervoer niet noodzakelijk is besteden wij het vervoer uit aan ons gespecialiseerde partner. Hierdoor kunnen wij de route goed plannen en zo efficiënt mogelijk werken met zo min mogelijk milieubelasting. Bij eigen vervoer lossen wij met de kooiaap onder dezelfde voorwaarden zoals hieronder vermeld.

EXTERNE VERVOERDER
Specialist in vervoer van bouwmaterialen

Onze vervoerder is gespecialiseerd in het vervoeren van bouwmaterialen en hout. De vrachtwagens met 17,5 meter trailers zijn voor het uitladen van uw bestelling voorzien van een kooiaap.

Let op! Levering geschied zo dicht mogelijk bij het adres voor zover bereikbaar met de meeneemheftruck, op de verharde weg.

Het lossen op andere plekken wordt aan de deskundigheid van de chauffeur overgelaten.

We leveren niet  :

 • Op opritten
 • Onder carports
 • In garages of schuren
 • Op onverharde grond

U ondertekend na aflevering een vrachtbrief.
Door ondertekening verklaart u dat de bestelde artikelen volledig en in goede staat heeft ontvangen.

Bereikbaarheid

Tarieven zijn exclusief kosten voor levering in, voor vrachtverkeer afgesloten binnensteden en voor niet te bereiken adressen in binnensteden met normale vrachtwagens voorzien van 17,5 meter trailers.

De leverdag komt mij niet uit?

Geef dit aan via de mail info@handelsondernemingkienhuis.nl . Daar waar mogelijk kijken wij hoe wij flexibel kunnen inspelen op uw wensen.

Kan ik betalen aan de chauffeur?

Nee, dit is niet mogelijk bij levering door een externe chauffeur. Gelieve vooraf te betalen per iDeal zodat wij uw producten zo snel mogelijk kunnen verzenden.

Leveren jullie in België en Duitsland?

Ja, de bezorgtarieven voor België en Duitsland zijn op aanvraag.

Vragen over onze bezorging of advies?

Heeft u advies nodig of vragen over onze bezorging of over onze producten? Wij staan u graag te woord! Neem dan contact met ons op via 053-5385846 of info@handelsondernemingkienhuis.nl.

Betalen aan de chauffeur alleen bij eigen vervoer

U kunt alleen pinnen bij de chauffeur wanneer wij zelf uw bestelling langs komen brengen met één van onze eigen auto’s. Kies in onze shop voor ‘op factuur betalen’. U kunt dan bij aflevering betalen, mits wij uw bestelling zelf bezorgen. Wel dient er bij deze mogelijkheid iemand thuis te zijn die voor de betaling kan zorgen. De chauffeur heeft een mobiel pinautomaat bij zich. Let u bij deze betaalmogelijkheid wel op uw pinlimiet! Niet mogelijk bij onze externe vervoerder.

Verzenden van artikelen.

Nadat u een order bij ons heeft geplaatst, krijgt u van ons een e-mail met daarin uw bestelde order. Zodra wij dan de betaling binnen hebben zorgen wij ervoor dat uw bestelling afgeleverd wordt. Hier wordt u van op de hoogte gehouden via e-mail of telefoon.

U dient wel rekening te houden dat wij met een vrachtwagen bij het los adres kunnen komen. Indien dit niet mogelijk is wordt er samen naar een passende oplossing gezocht.

Kan ik bestelde producten retourneren?

Let op: Neem bij retourneren altijd eerst contact met ons op via [email protected] of 053-5385846. U ontvangt dan de juiste instructies voor het retour sturen van uw bestelling.

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft u als consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een ‘periode’ van 14 werkdagen na aflevering van het product. Na het verstrijken van de periode van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij u zelf de verzendkosten voor het terugsturen voor uw rekening dient te nemen. U bent zelf verantwoordelijk voor de retourzending, het advies is dan ook om dit in overleg met Kienhuis Handelsonderneming te doen. Wij maken het aankoopbedrag over zodra wij de producten weer in ons bezit hebben.

Om gebruik te maken van de mogelijkheid tot retourneren van aangekochte producten dient u aan de volgende voorwaarden voldaan te hebben:

 • U dient het product compleet, goed en degelijk verpakt en inclusief de aankoopnota terug te sturen.
 • U dient het product terug sturen in de staat waarin u het ontvangen heeft. Is het product zichtbaar gebruikt of beschadigd, dan zal daarvoor een vergoeding in rekening worden gebracht.
 • Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren.
 • Wanneer het product bij ontvangst niet compleet of heel is, zal daarvoor een vergoeding in rekening worden gebracht.
 • U heeft het recht het product in die mate uit te pakken en te gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wenst te houden.
 • Op aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt is deze wet niet van toepassing.(alle artikelen met een levertijd).
 • U kunt uw aangekochte artikel binnen 14 dagen retour sturen. Als u buiten de gestelde voorwaarden een artikel terugstuurt dan komt de betalingsverplichting niet te vervallen. Neemt u in geval van twijfel contact op met ons 053-5385846 van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 en voor de zaterdag geldt 08-00 – 12.00 en 13.00 – 16.00.

KLACHTEN

Heeft u klachten? Neem dan contact op met ons en wij zoeken dan samen met u naar een passende oplossing.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Algemene Voorwaarden

1 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen. verkoopovereenkomsten, orders en leveringen van handelsgoederen (hout, damwandplaten, sandwichpanelen en andere bouwmaterialen, ruwvoeders en andere bodembedekkers)

2 AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

Een schriftelijke aanbieding/overeenkomst is bindend voor de opgegeven termijn . Mocht er geen termijn zijn genoemd dan geldt de aanbieding drie weken. Mondeling genoemde prijzen zijn dagprijzen, tenzij anders opgegeven. B keus artikelen worden alleen verkocht en geleverd indien deze op voorraad zijn op het moment van aanvaarding van het aanbod.

3 PRIJZEN

 • Prijzen worden door ons excl. btw en excl. bijkomende kosten opgegeven en binden ons niet, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 • Wij zijn gerechtigd om na totstandkoming van de overeenkomst onze prijzen- in het bijzonder naar aanleiding van de tussentijds optredende prijsstijgingen van welke aard/oorzaak dan ook – te verhogen, zonder dat koper recht heeft om ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
 • Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd om onze kosten c.q. de kosten van derden, die aan ons in rekening zijn gebracht, als gevolg van een niet tijdige of niet volledige afname door de koper, aan koper in rekening te brengen.

4 BETALING

 • Wij zijn ten alle tijden, ook na het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd alvorens (verder) te presteren, om vooruitbetaling, contante betaling van koper te verlangen. Het geen alle overige verplichtingen van de koper, uit welken hoofde jegens ons ook, onverlet laat en onverminderd de overige bepalingen van de voorwaarden in de overeenkomst.
 • Onverminderd in het vorige lid dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening te geschieden.
 • Wij zijn gerechtigd onze vordering op de koper te verrekenen met hetgeen wij aan de koper verschuldigd zijn. Geschillen van welke aard ook, geven de koper niet het recht tot uitstel van betaling.
 • Wanneer een betaling niet op tijd is ontvangen zal verkoper een incassobureau inschakelen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van koper.

5 LEVERING

 • Leveringstijden worden bij benadering overeengekomen c.q. door ons opgegeven en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Wij zijn nimmer voor overschrijding van een termijn op enigerlei wijze jegens koper of anderen aansprakelijk, noch kan koper alsnog levering weigeren en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding vorderen.
 • Bij uitstellen van de leveringstermijn op verzoek van de koper is de verkoper gehouden de materialen op een nader overeen te komen datum af te leveren. De overschrijdings termijn bedraagt maximaal één maand.
 • Wij zijn gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

6 VERVOERSRISICO

Bij franco levering worden de materialen vervoerd voor rekening en risico van de verkoper. Bij niet franco levering worden de materialen vervoerd voor risico van de verkoper en op rekening van de koper. Afgehaalde artikelen reizen voor risico en rekening van de koper.

7 KEURING

Bij aflevering en voor verwerking of montage dienen de materialen direct door de koper te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond schriftelijk te worden gemeld aan de verkoper. Voor fabrieksmatig verpakte materialen geldt 48 uur.

Het recht van koper om zich te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen acht dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken ons hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming is geconstateerd.

8 EIGENDOMSVERBAND

Geleverde en nog niet volledig betaalde goederen blijven eigendom van de verkoper.

Indien de koper in verzuim is ten aanzien van zijn prestaties zijn wij gerechtigd de goederen zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar deze zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent ons onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

9 RETOURZENDINGEN

Alleen onbeschadigde A keus materialen uit voorraad kunnen voor zover de verkoper betreffende materialen nog in voorraad houdt, worden terug gebracht. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na levering in originele en onbeschadigde droge en complete verpakkingen tegen de betaalde prijs minus 25 % als kostenvergoeding. Materialen op bestelling en B keus materialen worden nooit teruggenomen.

10 EMBALLAGE

 • Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering aangewende, meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.) wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
 • Voor geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur verstrekt.
 • In afwijking van het voorafgaande is de verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.

11 ANNULERING

De koper kan de opdracht tot levering van materialen op bestelling niet annuleren. Annulering van overige materialen kan alleen plaatsvinden na wederzijdse overeenstemming en onder vergoeding van 20 % van de verkoopprijs.

12 GARANTIE

Koper heeft jegens verkoper slechts aanspraak op garantie, voor zover deze aan koper bij inkoop verstrekt is en voor zover deze nog van kracht is. Verkoper geeft geen garantie op B Keus/gelegenheids materialen.

13 ALGEMEEN

Materialen uit voorraad: materialen welke in het magazijn van verkoper op voorraad worden gehouden en welke direct worden geleverd. Materialen op bestelling: Materialen welke voor de koper speciaal worden besteld of gereserveerd.

14 AANSPRAKELIJKHEID

Onze aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, overschrijdt nimmer het bedrag/waarde van de factuur.

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, directe en/of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

Indien wij door derden worden aangesproken ter zake schade vrijwaart koper ons voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

15 GESCHILLEN

 • Klachten dienen terstond na constatering (bij levering) door de koper schriftelijk te worden ingediend bij de verkoper binnen 3 dagen.
 • Op alle met verkoper aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van het dwingend recht zich hiertegen niet verzetten, als afwijking gelden. Samen of ieder voor zich kunnen de partijen een beroep doen op de daartoe bevoegde rechter.